O firmie
Solvent w pigułce

stosowanych w wielu dziedzinach (produkcja farb, przemysł lakierniczy, farmaceutyczny, włókienniczy, spożywczy),
 • jesteśmy jedynym producentem octanu butylu w kraju,
 • działamy na rynku krajowym i zagranicznym,
 • posiadamy większość udziałów w firmie transportowej „Eu- Trans”, dzięki czemu mamy możliwość kompleksowej obsługi klienta w Polsce jak i w Europie,
 • szczególnym zainteresowaniem klientów cieszy się Centrum Logistyczne, które  pozwala na prowadzenie działalności usługowej, magazynowania, mieszania oraz estryfikacji,
 • posiadamy pojemną bazę magazynową produktów ciekłych,
 • posiadamy trzy sieci torów wraz z dostosowanymi do nich rampami,
 • pozyskujemy fundusze unijne, dzięki czemu możemy wdrażać nowe i innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz unowocześniać istniejące,
 • oferujemy najwyższą jakość towarów,
 • z roku na rok powiększający się udział w rynkach zagranicznych jest wynikiem bezpośredniego marketingu oraz indywidualnego podejścia do klienta,
 • posiadamy własne, specjalistyczne Laboratorium wraz z wykwalifikowaną kadrą.
 • Tworzymy skuteczny i kompetentny zespół ludzi, który zapewnia profesjonalną realizację zamówień.