Dotacje na Innowacje
Dotacje na Innowacje

Zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2016 roku

Zapytanie ofertowe - Poprawa jakości i monitoring parametrów ścieków, powstających w instalacji produkcyjnej octanu n-butylu w Solvent Wistol S.A.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Firma SOLVENT WISTOL S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji octanu n-butylu na drodze destylacji reaktywnej”.

Niniejszy projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji octanu n-butylu na drodze destylacji reaktywnej. Projekt jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to I kwartał 2014 roku.

Autorzy wniosku o dofinansowanie, zarządzanie i rozliczenie projektu:

Dorota Dzidek
Specjalista ds. badań i rozwoju Solvent Wistol S.A.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel.kom. 668-319 663
e-mail: dorota.dzidek@interia.pl

AnDa Consulting Anna Łąka-Ryczko
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
tel.kom. 606-259-646
e-mail: anna.ryczko@interia.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

„Dotacje na innowacje”

www.poig.gov.plwww.mrr.gov.plwww.bgk.com.pl