O firmie
Fundusze unijne

Solvent  Wistol S.A. od 2003 r. pozyskuje środki z funduszy Unii Europejskiej.

Energooszczędna technologia produkcji octanu n-butylu

SOLVENT WISTOL S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie dla firmy Solvent Wistol S.A. nowej, energooszczędnej technologii produkcji octanu n-butylu z wykorzystywaniem niestandardowych katalizatorów” w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Celem projektu jest opracowanie dla firmy Solvent Wistol S.A. nowej, energooszczędnej technologii produkcji octanu n-butylu z wykorzystaniem niestandardowych katalizatorów.

Planowane efekty:
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych - 1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji - 1 szt.

Wartość projektu: 307.500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 175.000,00 PLN.


Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

 

Firma SOLVENT WISTOL SA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Unowocześnienie istniejącej instalacji produkcji octanu n-butylu (węzeł 2 i 3) w Solvent Wistol SA poprzez modernizację kolumn destylacyjnych”.

Niniejszy projekt został zakończony.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 
Projekt  pt. „Zwiększenie konkurencyjności Solvent Wistol SA poprzez inwestycję w urządzenia laboratoryjne do prowadzenia prac
badawczo rozwojowych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Projekt pt  „Zwiększenie konkurencyjności Solvent Wistol S.A.  poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych służących do prac badawczo rozwojowych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW: Priorytet 2 Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska


Projekt został dofinansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW: Priorytet 2 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Phare 2001 – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Projekt realizowany w ramach Programu PHARE SSG – PL 01.06.09.02 Rozwój MŚP Fundusz Dotacji Inwestycyjnych