O firmie
Fundusze unijne

Solvent  Wistol S.A. od 2003 r. pozyskuje środki z funduszy Unii Europejskiej.

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

 

Firma SOLVENT WISTOL SA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Unowocześnienie istniejącej instalacji produkcji octanu n-butylu (węzeł 2 i 3) w Solvent Wistol SA poprzez modernizację kolumn destylacyjnych”.

Niniejszy projekt został zakończony.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 Projekt  pt. „Zwiększenie konkurencyjności Solvent Wistol SA poprzez inwestycję w urządzenia laboratoryjne do prowadzenia prac
badawczo rozwojowych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013


Projekt pt  „Zwiększenie konkurencyjności Solvent Wistol S.A.  poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych służących do prac badawczo rozwojowych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW: Priorytet 2 Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska


Projekt został dofinansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW: Priorytet 2 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycjePhare 2001 – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Projekt realizowany w ramach Programu PHARE SSG – PL 01.06.09.02 Rozwój MŚP Fundusz Dotacji Inwestycyjnych