O firmie
Historia

Przedsiębiorstwo Solvent Wistol S.A. powstało w wyniku działań restrukturyzacyjnych, polegających na wydzieleniu ze struktur Firmy Chemicznej Dwory S.A. w Oświęcimiu - Wydziału Rozpuszczalników i Kwasu Octowego.