Kontakt
Dane teleadresowe

SOLVENT WISTOL S.A.

ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim
Zobacz na mapie

Sekretariat

solvent@solventwistol.pl
33 480 20 20 (wew. 1)
605 360 149

Dział Sprzedaży i Marketingu

r.wisniowski@solventwistol.pl
sprzedaz@solventwistol.pl

Dyr. ds. Produkcji

e.nosek@solventwistol.pl

Dyr. ds. Ekonomiczno-Finansowych

b.lubanski@solventwistol.pl

Dyr. ds. Technicznych

b.bec@solventwistol.pl

Dyr. ds. Badań i Rozwoju

w.bartoszek@solventwistol.pl

NIP: 549-20-74-626
REGON: 357181060
nr KRS: 0000267369, zarejestrowany w: Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 2 300 000 zł.