Prace badawczo - rozwojowe na potrzeby realizacji projektu pt. "Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości"

Zapytanie ofertowe

Wyłonienie Wykonawcy prac badawczo - rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pt. "Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości"


Wyniki

Informacja o wyniku postępowania dla zapytania znajduje się w załączniku poniżej: