Projekt instalacji pilotażowej do otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości oraz usługa nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”

Zapytanie ofertowe

Wyłonienie Wykonawcy projektu instalacji pilotażowej do otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości oraz usługi nadzoru autorskiego na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości” 


Wyniki

Informacja o wyniku postępowania dla zapytania znajduje się w załączniku poniżej: