Dostawa i montaż instalacji rozładunku i magazynowania etanolu oraz instalacji magazynowania i załadunku octanu etylu na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”

Zapytanie ofertowe

Wybranie Wykonawcy na dostawę i montaż instalacji rozładunku i magazynowania etanolu oraz instalacji magazynowania i załadunku octanu etylu na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”.


Wyniki

Informacja o wyniku postępowania dla zapytania znajduje się w załączniku poniżej: