Wyniki wyboru Oferenta dla zapytania ofertowego - wyłonienie Wykonawcy prac badawczo - rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pt. "Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości"