Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości

SOLVENT WISTOL SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”.

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest wdrożenie innowacyjnej, przyjaznej środowisku i energooszczędnej technologii produkcji octanu etylu poprzez wykonanie niezbędnych prac badawczych oraz wdrożenie wyników do działalności przedsiębiorstwa. Projekt jest kontynuacją prowadzonych w firmie badań procesu uzyskiwania octanu etylu.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku chemicznym w kraju i za granicą poprzez wzbogacenie oferty o nowy, przyjazny środowisku, wysokiej jakości rozpuszczalnik.

Wartość dofinansowania projektu: 8.643.581,25 PLN

Projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.