Przerób produktów chemicznych

Przerób produktów chemicznych według receptury Klienta

Oferujemy usługi w zakresie:

  • mieszania płynów,
  • przygotowania roztworów (w tym usługi wymagające podwyższonej temperatury),
  • rozdziału substancji lub podziału mieszanin cieczy na frakcje w drodze rektyfikacji.

Posiadamy niezbędną infrastrukturę i wyposażenie w postaci:

  • kolumn rektyfikacyjnych wraz z niezbędnym orurowaniem i aparaturą kontrolno-pomiarową,
  • izolowanych cieplnie mieszalników z zabudowanymi wkładami grzewczymi,
  • zhermetyzowanych nalewaków załadowczo-rozładowczych.