n-Butanol

Stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów oraz jako surowiec w przemyśle chemicznym.

Karta informacyjna