Octan n-butylu

Stosowany jest głównie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów, do rozpuszczania nitrocelulozy, chlorokauczuku, polistyrenu, żywic fenolowych, olejów, sztucznych szelaków, barwników.

Karta informacyjna