Logistyka

Oferujemy usługi w zakresie rozładunku i załadunku oraz konfekcjonowania produktów ciekłych i stałych.

Centrum logistyczne posiada kolejową rampę rozładunkową oraz niezbędne media (prąd, woda, para grzewcza, powietrze technologiczne).

Dobra dostępność komunikacyjna bez ograniczeń tonażowych jest dodatkowym atutem .