Kontakt

SOLVENT WISTOL S.A.

ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim

+48 605 360 149

solvent@solventwistol.pl


NIP 549-20-74-626

Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000267369

Kapitał zakładowy 2.300.000 zł

Kapitał wpłacony 2.300.000 zł