Octan etylu

Stosowany jest jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny lub procesowy, w powłokach, w środkach czystości, w środkach smarnych,  w laboratoriach.

Karta katalogowa