Hermetyzacja stacji załadunku rozpuszczalników organicznych instalacji wytwarzania octanu butylu i destylacji bentolu

Hermetyzacja stacji załadunku rozpuszczalników organicznych instalacji wytwarzania octanu butylu i destylacji bentolu

Projekt współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW: Priorytet 2 Działanie 2.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.