Opracowanie dla firmy Solvent Wistol S.A. nowej, energooszczędnej technologii produkcji octanu n-butylu z wykorzystywaniem niestandardowych katalizatorów

Energooszczędna technologia produkcji octanu n-butylu

SOLVENT WISTOL S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt . „Opracowanie dla firmy Solvent Wistol S.A. nowej, energooszczędnej technologii produkcji octanu n-butylu z wykorzystywaniem niestandardowych katalizatorów”  w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie dla firmy Solvent Wistol S.A. nowej, energooszczędnej technologii produkcji octanu n-butylu z wykorzystaniem niestandardowych katalizatorów.

Planowane efekty:
Liczba wprowadzonych innowacji procesowych - 1 szt.
Liczba wprowadzonych innowacji - 1 szt.

Wartość projektu: 307.500,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  175.000,00 PLN.