Stworzenie centrum magazynowania i przeładunku produktów stałych i sypkich

Stworzenie centrum magazynowania i przeładunku produktów stałych i sypkich

Projekt został dofinansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW: Priorytet 2 Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycji.