Unowocześnienie istniejącej instalacji produkcji octanu n-butylu (węzeł 2 i 3) w Solvent Wistol SA poprzez modernizację kolumn destylacyjnych

Unowocześnienie istniejącej instalacji produkcji octanu n-butylu (węzeł 2 i 3) w Solvent Wistol SA poprzez modernizację kolumn destylacyjnych

II Oś priorytetowa "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”


Schemat A: „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Firma SOLVENT WISTOL SA otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Unowocześnienie istniejącej instalacji produkcji octanu n-butylu (węzeł 2 i 3) w Solvent Wistol SA poprzez modernizację kolumn destylacyjnych”.


Niniejszy projekt został zakończony.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013