Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji octanu n-butylu na drodze destylacji reaktywnej

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji octanu n-butylu na drodze destylacji reaktywnej

4. oś priorytetowa: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

Firma SOLVENT WISTOL S.A. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji octanu n-butylu na drodze destylacji reaktywnej”.

Niniejszy projekt dotyczy wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji octanu n-butylu na drodze destylacji reaktywnej. Projekt jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji to I kwartał 2014 roku.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013


„Dotacje na innowacje”