Zakup dwóch zbiorników o pojemności 500 m3 każdy do magazynowania kwasu octowego

Zakup dwóch zbiorników o pojemności 500 m 3 każdy do magazynowania kwasu octowego

Projekt realizowany w ramach Programu PHARE SSG – PL 01.06.09.02

Rozwój MŚP Fundusz Dotacji Inwestycyjnych