Zwiększenie konkurencyjności Solvent Wistol S.A. poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych służących do prac badawczo rozwojowych

Zwiększenie konkurencyjności Solvent Wistol S.A. poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych służących do prac badawczo rozwojowych

II Oś priorytetowa "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych. Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R


Projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności Solvent Wistol S.A. poprzez zakup urządzeń laboratoryjnych służących do prac badawczo rozwojowych”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013