Zwiększenie konkurencyjności Solvent Wistol SA poprzez inwestycję w urządzenia laboratoryjne do prowadzenia prac badawczo rozwojowych

Zwiększenie konkurencyjności Solvent Wistol SA poprzez inwestycję w urządzenia laboratoryjne do prowadzenia prac badawczo rozwojowych


II Oś priorytetowa "Gospodarka regionalnej szansy", Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych. Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R


Projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności Solvent Wistol SA poprzez inwestycję w urządzenia laboratoryjne do prowadzenia prac

badawczo rozwojowych”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013