Dostawa i montaż aparatów i urządzeń połączonych w jeden ciąg technologiczny - wykonanie instalacji pilotażowej do otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”

Zapytanie ofertowe

Wybranie Wykonawcy na dostawę i montaż aparatów i urządzeń połączonych w jeden ciąg technologiczny - wykonanie instalacji pilotażowej do otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości na potrzeby realizacji projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących otrzymywania octanu etylu o wysokiej czystości”.Wyniki

Informacja o wyniku postępowania dla zapytania znajduje się w załączniku poniżej: